Vi på Vika Trafikkskole har lang erfaring på mørkekjøring og vil effektivt øke din kunnskap til dette aspektet av bilkjøring. Mørkekjøringen er en del av trafikalt grunnkurs og er på 3 skoletimer.

Du lærer om

• Årsakssamanhengar ved ulykker i mørket

• Vurdering av risiko

• Rett lysbruk og åtferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

Bevis for å kunne øvingskjøre

• Tok du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare til 31. januar året etter

• Du må gjennomføre mørkekjøring før denne datoen. Deretter får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen, og kan holde fram med å øvingskjøre

• Gjennomfører du ikke mørkekjøring i tide, mister du retten til å øvelseskjøre.

Vi holder demonstrasjon av mørkekjøring i vår avdeling Bærum også.

OBS...Avbestilling av mørkekjøring - før 24timer

 

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning
på beviset!