Da kan Vika Trafikkskole være nettopp det du er på utkikk etter. Vi har lang erfaring og gleder oss til hver eneste dag hvor vi kan dele vår kunnskap med deg som skal ta førerprøven.

For oss er det viktig at våre elever føler seg ivaretatt og undervisningen er nyttig. Vårt mål er å veilede og lære deg til å bli en trygg og sikker sjåfør. Vi garanterer deg at du er godt forberedt til å ta førerprøven!

Obligatorisk for alle som skal ta førerprøven:

- 2 veiledningstimer trinn 2.11 og trinn 3.9.

- Sikkerhetskurs på bane trinn 3.8 og sikkerhetskurs på vei trinn 4.

- Tilsammen 19 timer fordelt på teoretisk og praktisk undervisning.

Myndighetene har satt krav til kompetanse for hvert trinn, som betyr at du ikke kan delta på trinn 4 hvis målene for trinn 3 ikke er nådd.

 

Mål trinn 2 jf § 11-3: etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikalt opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen - teknisk bilbehandling eks. giring, igangsetting, bremseteknikk ol. og sikkerhetskontroll av bilen.

Mål trinn 3 jf § 11-4: Etter å gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.

I veiledningstime 2.11 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd

I veiledningtimen 3.9 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 3 er nådd. Denne må gjennomføres før eleven kan delta på trinn 4.

Mål for trinn 4 jf § 11-5: eleven skal gjennom opplevelse og erfaring vidreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan det er å ta førerprøven hos oss!