Før du kan begynne å øvingskjøring på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Vi har i årevis formet uerfarne sjåfører til å bli den mest selvsikre sjåføren i byen gjennom vårt trafikalt grunnkurs

  • Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du er fyllt 15 år
  • Du kan begynne å øvelseskjøre etter du er fyllt 16 år

Trafikalt grunnkurs består av:

Innhold:

  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forstårelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvingskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring

Trafikalt grunnkurs er på 17 timer med mørkedemo. Og er delt på 4 dager. Den starter som regel på tirsdager og slutter på fredager.

Helgekurs - Trafikkalt grunnkurs  starter på torsdager og ender lørdager, men lørdager starter kurs kl.11:00 (Husk Helgekurs pris er kr. 1700,-).

 

Kursoversikt