Nyhet MC opplæring klasse A og A2

  • Trafikalt grunnkurs
  • Grunnleggende opplæring
  • Obligatorisk teoretisk opplæring ( MC kurs på 3 timer, før du begynner på den praktiske opplæringen ).
  • Obligatorisk veiledningstime ( veiledningstime 2.14 og 3.7 begge er 45 min )
  • Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk A og A2 (4 timer)
  • Sikkerhetskurs på veg A (8 timer) og A2 (5 timer)
  • For innmelding på MC-kurs Ring 98268006

MC klasse A og A2

 

 

Vi kjører kampanje på 10 kjøretimer for:

Kr. 7000,-