Nyhet MC opplæring klasse A og A2

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Individuell tilpasning

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk teoretisk opplæring

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring om motorsyklister og andre trafikantgrupper, og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Du skal blant annet:

  • lære om hvordan føreren kan ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger

  • bli bevisst på at øving er nødvendig for å motvirke feil handlinger

  • bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede

Sikkerhetskurs på veg

På dette trinnet må du gjennomføre et sikkerhetskurs på 8 timer.
Du skal blant annet:

  • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel

  • øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø

  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort