Siste nytt

MC klasse A og A2

 

 

Vi kjører kampanje på 10 kjøretimer for:

Kr. 7000,-

 

Priskampanje på kjøreopplæring for klasse B

Priskampanje på kjøreopplæring for klasse B

Vi har priskampanje på kjøreopplæring for klasse B.

SUPER TILBUD på våre pakker.

Undervisning på Vika trafikkskoler

Vika trafikkskole har en målsetning om at elevene skal lære mest mulig på kortest mulig tid!

For å kunnne nå dette målet er tilpasset undervisning et nøkkelord ved Vika trafikkskole.

Elevene får skreddersydd sitt opplæringsopplegg etter sine behov og ferdigheter, om man ønsker å øvelseskjøre mye privat, eller om man vil ha all øvelseskjøring ved trafikkskolen, så garanterer vi best mulig undervisning for hver enkelt.

All opplæring foregår etter påbyggingsprinsippet, slik at man ikke blir introdusert for nye utfordringer før man er trygg på den forrige. Trafikkskolen legger stor vekt på at elevene skal bli bevisst hva man som fersk bilfører må ta hensyn til og at man utvikler en god risikoforståelse.

Vi gjør hva vi kan for at alle elever skal føle seg ivaretatt og at undervisningen blir konstruktiv. Med det mener vi at det er en plan for hver enkelt kjøretime, med teoretisk forberedelse, valg av øvingsområde og at eleven blir grundig fulgt opp med blant annet oppgaver til neste kjøretime.

Vårt mål er å guide, veilede, lære deg på best mulig måte slik at du består førerprøven, som i sin tur skal måle om målene er nådd og om du har den kunnskapen og ferdigheten som skal til for at du kan ferdes på egen hånd.

Hvor mange timer en elev trenger vil variere, men det du må ha, som er obligatorisk for alle
er:

  • 2 veiledningstimer trinn 2.11 og trinn 3.9.
  • Sikkerhetskurs på bane trinn 3.8 og sikkerhetskurs på vei trinn 4.
  • Tilsammen 19 timer fordelt på teoretisk og praktisk undervisning.

Myndighetene har satt krav til kompetanse for hvert trinn, som betyr at du f.eks. ikke kan delta på trinn 4 hvis målene for trinn 3 ikke er nådd.

Mål trinn 2 jf § 11-3: etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikalt opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen - teknisk bilbehandling eks. giring, igangsetting, bremseteknikk ol. og sikkerhetskontroll av bilen.

Mål trinn 3 jf § 11-4: Etter å gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.

I veiledningstime 2.11 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd

I veiledningtimen 3.9 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 3 er nådd. Denne må gjennomføres før eleven kan delta på trinn 4.

Mål for trinn 4 jf § 11-5: eleven skal gjennom opplevelse og erfaring vidreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.