Påmelding kurs

Mørkekjøring

Mørkekjøringen er en del av trafikalt grunnkurs og er på 3 skole timer.

Du lærer om

• Årsakssamanhengar ved ulykker i mørket
• Vurdering av risiko
• Rett lysbruk og åtferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

Bevis for å kunne øvingskjøre

• Tok du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars – 31. oktober utan å få gjennomført mørkekjøring, 
  er beviset gyldig bare til 31. januar året etter
• Du må gjennomføre mørkekjøring før denne datoen. Deretter får du tilsendt nytt bevis fra Statens vegvesen,
  og kan holde fram med å øvingskjøre
• Gjennomfører du ikke mørkekjøringen i tide, mister du retten til å øvingskjøre

Husk kurs må betales etter kurs er ferdig. Dere kan betale med kort eller kontant(ingen faktura).

OBS...Avbestilling før 24timer 
 

Førstehjelpkurs

Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikk- ulykker ved å

 1. ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
 2. kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
 3. kunne vurdere skadeomfang og øve på praktiske førstehjelp

Tema 1.5.a Plikter ved trafikkuhell

 • Hovedmomenter
 • Plikter ved trafikkuhell

Tema 1.5.b Rutiner for sikring av og opptreden på skadested

 • Hovedmomenter
 • Sikring av skadested Opptreden på skadested

Tema 1.5.c Skadeomfang og praktiske førstehjelp

 • Hovedmomenter
 • Vurdere skadeomfang Øving i førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke
Eleven skal delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne

 1. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan dette gjøres
 2. tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet
 3. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Tema 1.6.a Førstemann på skadested

 • Hovedmomenter: Sikring
 • Vurdere skadeomfang: Varsling

Tema 1.6.b Grunnleggende rutiner på skadested

 • Hovedmomenter
 • Øving i opptreden på skadested

Tema 1.6.c Grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

 • Hovedmomenter: Øving i førstehjelp

 

Kurs starter Torsdager kl: 16:30-19:30


OBS...Avbestilling før 24timer

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvingskjøring på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon
eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs..

 • Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du er fyllt 15 år
 • Du kan begynne å øvelseskjøre etter du er fyllt 16 år

Trafikalt grunnkurs består av:

Innhold:

• Trafikkopplæringen
• Grunnleggende forstårelse for trafikk
• Mennesket i trafikken
• Øvingskjøring og kjøreerfaring
• Førstehjelp
• Tiltak ved trafikkulykke
• Mørkekjøring

Trafikalt grunnkurs er på 17 timer med mørkedemo. Og er delt på 4 dager.
Den starter som regel på tirsdager og slutter på fredager. 

Kurs starter fra man-tors fra kl.1630-1900,- inkl.førstehjelpskurs. Mørkedemonstrasjon koster kr. 1600,- i tillegg.

Ring for bestilling: 21 08 28 20

 

OBS...Avbestilling før 24timer